Parkeringsvillkor Odenhuset

Bäste parkör!
Vi vill informera att parkeringsvillkoren på Odenhuset har förändrats och att nya zoner finns för våra parkeringsytor enligt nedan.

Plan 3 ej tak

3 tim fri parkering för besökande till Odenhuset via smsregistrering eller p-skiva mellan 07:00 – 22:00 alla dagar, därefter 20kr/tim.
Övrig tid avgift 9kr/tim. Långtidsparkering sker på detta plan.
SMSZON 1419

Plan 2 under tak

Avgift alla dagar 00:00 – 24:00
10kr/tim via smsbetalning
SMSZON 1656

Månadsparkering

Månadsparkering beställs via www.citypark.se