Hyresgäster med kontor på våning 2

För att besöka våra kontorshyresgäster hänvisar vi till trapphuset Kungsgatan 32 i Odenhuset.

Besökare med bil når kontoren med hiss från våning 3 alternativt via entré i direkt anslutning till parkerings på våning 2.