Invigning av Normal 25 april i Odenhuset

Invigning av Normal, 25 april kl. 10 i Odenhuset

Barnens loppis 24 februari i Odenhuset

Passa på att rensa barnens gamla saker, så de får chans till ett nytt liv – hos någon annan!

Välkommen på jobbmässa 16 februari

Söker du jobb? Välkommen till Arbetslivsresurs jobbmässa!