Trollhättan digitala parkeringsledningssystem

Det har dragit ut på tiden, men snart är Trollhättan digitala parkeringsledningssystem igång. Skyltarna skulle egentligen ha varit på plats 2018, men av olika skäl har projektet dragit ut på tiden.

25-talet digitala skyltar som ska leda vägen till p-hus och större markparkeringar på sex platser:

 • P-huset Oden vid Drottninggatan.
 • P-huset Merkurius på Storgatan/Österlånggatan.
 • Högskolans markparkering (där allmänheten kan stå kvällar och helger).
 • Parkeringen vid Slättbergshallen.
 • Pendelparkeringen vid Resecentrum, norr om järnvägsspåren.
 • Pendelparkeringen vid Resecentrum, mellan bussterminalen och bussgaraget.

– Privata fastighetsägare och Trollhättans Stad samverkar om systemet. Vi är jätteglada för att privata intressenter varit med och investerat, säger Daniel Mesa Moreno Trollhättans Kommun, som berättar att kommunen lagt in 1,5 miljoner kronor i systemet.

– Den omedelbara nyttan är att vi kan skylta ut hur många lediga p-platser det finns i centrum redan vid infarterna, vilket kommer att minska söktrafiken. I Oden kommer vi också att skilja på plan två och tre, så att man inte kör till ett plan i onödan, säger Patric Westdahl, Erik Hemberg Fastighets AB

Antal parkeringsplatser inom parkeringsledningssystemet

 • Isstadion: 374
 • Högskolan Väst: 478 (särskilt tillstånd krävs under vissa tider)
 • Odenhuset: 600
 • Merkurius: 119
 • Resecentrum, söder om järnvägsspåren: 68
 • Pendelparkeringen, norr om järnvägsspåren: 249