Systembolaget till Oden!

Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Systembolaget till Odenhuset våren 2013. Systembolaget kommer att öppna i KappAhls gamla lokaler och KappAhl öppnar en helt ny butik där OnOff tidigare låg. Etableringen i Oden blir positiv för samtliga parter.