Odenhuset utvecklas

Odenhusets ägare, EHF har fått bygglov för en större renoveringar och ombyggnation av fastigheten.

En ansökan om förändrad detaljplan är också inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Odenhuset.

→ Läs mer och se skisser på EHF hemsida här.