Ny fasad på Odenhuset

Odenhuset förvandlas steg för steg för att möta framtidens behov. Nu börjar kontoren bli klara på plan 2 och fasaden öppnas med fönsterband. Nu har vi landat i en gestaltning som fyller kraven på funktionalitet och upplevelse mitt i prick säger Patric Westdahl, EHF. Jag tycker att genom att mönstret från kanalen på så många sätt fångar Trollhättan så blir det jättebra.

Arkitektens beskrivning i korthet

 

Fasaden mot Kungsgatan delas horisontellt där den kommersiella delen i gatunivå lockar och annonserar medan den övre delen är lugn och visar kvarterets storlek och längd. Delningen förstärks av ett skärmtak 4,5 meter upp från trottoaren och med 3 meters djup som löper utmed hela fasaden. Under skärmtaket tänks en kontinuerlig bård av ljuslådor med butiksnamn.

Den övre delen får en ny fasad på distans från befintlig. Det är plåtkassetter i en mörkt gråblå nyans med perforerade hål. Hålen bildar stiliserade mönster av älven och kanalen. Bakom plåten kan belysning tydliggöra mönstret och vid tillfälle kan belysningen styras med pulser för ett flödande ljus eller med  ljuskulör som förstärker årstider, kampanjer e c t.

Förhoppningen är att huset skall kännas helt, lättläst och vackert med den gråblå plåten.

Det stiliserade mönsterperforering talar om att det är i Trollhättan.

 

Fasadmotivet återkommer i kortare sekvenser mot Drottninggatan vid bilinfarten och den nya entrén. Den befintliga betongfasaden mot Olof Palmes Gata rekonditioneras och tegelfasaderna mot Drottninggatan och Magasinsgatan föreslås en något ljusare ton med en lasyr.

Läs mer (TTELA)