Inställd – Bomässa Oden 5-7 maj

Tyvärr måste vi meddela att Bomässa Oden 5-7 maj 2022 är inställd.

P.g.a. rådande marknadsläge för flera av våra partners och utställare har vi tagit beslutet att ställa in bomässan.

Bästa hälsningar
Odenhuset