Inlägg av ehf_admin

Sveriges största vaccinationskedja har blivit ännu större.

Sveriges största vaccinationskedja har blivit ännu större. Apoteket i samarbete med Adxto Care erbjuder nu vaccinationer även på Apoteket Svanen i Trollhättan. Apoteket har sedan oktober 2016 erbjudit vaccinationer på utvalda apotek runt om i landet i samarbete med vårdföretaget Adxto Care. Kunderna uppskattar tillgängligheten och enkelheten med drop-in och nu har satsningen utökats till Trollhättan. Flera hundra […]

Nya kontor i Odenhuset

EHF har med fastighetsbolaget för Odenhuset i Trollhättan tecknat avtal avseende hyreskontrakt för kontor. De nya hyresgäster som i dagsläget är offentliggjorda är Trafikverket och Aspia. → Läs mer om på EHF hemsida

Odenhuset utvecklas

Odenhusets ägare, EHF har fått bygglov för en större renoveringar och ombyggnation av fastigheten. En ansökan om förändrad detaljplan är också inlämnad för att skapa handlingsfrihet och möjliggöra byggnation av bostäder ovanpå Odenhuset. → Läs mer och se skisser på EHF hemsida här.